top of page

"Who in the world am I? Ah, that’s the great puzzle."

(Lewis Carroll, Alice in Wonderland)

 

Hoogbegaafd, ík???

Een deel van de mensen die hoogsensitief zijn heeft kenmerken van hoogbegaafdheid. Als ik daar met cliënten over praat reageren de meeste mensen verbaasd en ontkennend. Ík hoogbegaafd?? “Nee hoor! Ik ben helemaal niet zo uitzonderlijk slim, ik heb mijn studie niet eens afgemaakt!”

Het grootste misverstand over hoogbegaafdheid is misschien wel dat het op één lijn wordt gesteld met “hoogintelligent” zijn. Hoogbegaafdheid is echter veel meer dan over een hoge intelligentie beschikken. Bovendien komen de twijfels en worstelingen van hoogbegaafden zelden voort uit een hoog IQ.

Wat is hoogbegaafdheid dan wél?

Er is niet één algemeen geldende en allesomvattende definitie van hoogbegaafdheid. Bovendien bestaat er een grote diversiteit onder hoogbegaafden. Dat maakt het herkennen ervan niet altijd eenvoudig.

 

Een mooie definitie vind ik die van het Delphi-model:

“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aan kan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.”

De experts die dit model in 2007 ontwikkelden gaan er van uit dat hoogbegaafdheid veel meer is dan een hoog IQ. Bij hoogbegaafden zijn de volgende elementen vaak sterk aanwezig:

 • Zijn (autonoom)

 • Denken (hoogintelligent). Ze zijn snel van begrip en kunnen grote denkstappen maken

 • Voelen (rijk geschakeerd)

 • Willen (gedreven en nieuwsgierig). Ze hebben een brede interesse

 • Doen (scheppingsgericht)

 • Waarnemen (hoogsensitief)

 

 

Je kunt ook zeggen:

Hoogbegaafdheid is: een hoog IQ én hoogsensitief én hoogbewust.

Uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om de definitie. Het gaat erom dat je jezelf leert begrijpen in je begaafdheidskenmerken en je sensitiviteit, dat je een reëel zelfbeeld kunt ontwikkelen en zo je leven op eigen-wijze vorm kunt geven.

Herken jij jezelf in het bovenstaande? En worstel je met thema’s die mogelijk samenhangen met begaafdheidskenmerken, zoals:

 • je anders voelen maar niet goed begrijpen waarom…

 • onbegrip op je werk…

 • regelmatig in conflict komen met anderen…

 • moeite hebben met relaties en vriendschappen…

 • het gevoel hebben dat je je potentie niet volledig leeft…

 • intense behoefte aan meer diepgang en zingeving in je leven?

Dan ben je van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek in mijn praktijk. 

Je kunt ook deelnemen aan een workshop voor (vermoedelijk) hoogbegaafde volwassenen in mijn praktijk. 

Daar ontmoet je gelijkgestemden en leer je in een kleine groep van maximaal 8 personen je "window of tolerance" als hoogbegaafd, hoogsensitief persoon groter maken. Wél zo fijn!

Ook kun je vrijblijvend en gratis binnenlopen tijdens één van de inspiratiemiddagen voor hooggevoeligen en hoogbegaafden. 

Zie voor de eerstvolgende data bij Agenda. 

bottom of page